trang chủ tin tức xe Thị trường ô tô Triệu hồi ô tô tại Việt Nam - Một số quy định mới bắt đầu từ tháng 10/2023

Triệu hồi ô tô tại Việt Nam - Một số quy định mới bắt đầu từ tháng 10/2023

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, bắt đầu từ tháng 10.2023 việc triệu hồi ô tô bị lỗi không chỉ theo công bố của nhà sản xuất mà còn theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra, bên cạnh đó còn có nhiều quy định về trách nhiệm của nhà nhập khẩu ô tô trong trường hợp có các mẫu xe phải triệu hồi.

Cùng với việc sản xuất, phân phối ô tô ra thị trường, việc triệu hồi ô tô trong trường hợp bị lỗi cũng thể hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, xuất phân để đảm bảo an toàn, quyền lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, việc triệu hồi ô tô bị lỗi tại Việt Nam từ trước đến nay vẫn còn một số điểm bất cập, gây hoang mang, bức xúc cho người dùng ô tô.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2023/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu của các Hiệp định mà Việt Nam là thành viên. Nghị định này có nhiều nội dung mới liên quan đến việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng và triệu hồi ô tô, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10 tới đây.

Nhiều quy định mới liên quan đến triệu hồi ô tô tại Việt Nam - Ảnh 1.

Hai trường hợp ô tô thuộc diện triệu hồi gồm: Ô tô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất và ô tô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra

Trong đó, điều 8 Nghị định 60/2023/NĐ-CP nêu rõ hai trường hợp ô tô thuộc diện triệu hồi gồm: Ô tô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất và ô tô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra. Việc yêu cầu triệu hồi của cơ quan kiểm tra được thực hiện trên cơ sở bằng chứng cụ thể, kết quả xác minh các thông tin phản ánh về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của nhà nhập khẩu trong trường hợp các ô tô đã đưa ra thị trường có lỗi kỹ thuật phải triệu hồi cũng được quy định rõ tại khoản 2, điều 8 Nghị định 60/2023/NĐ-CP. Theo đó, trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ cơ quan kiểm tra, người nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản tới các đại lý bán hàng yêu cầu không bán ra thị trường các ô tô thuộc diện triệu hồi mà chưa được khắc phục.

Nhiều quy định mới liên quan đến triệu hồi ô tô tại Việt Nam - Ảnh 2.

Nghị định mới cũng quy định rõ trách nhiệm của nhà nhập khẩu trong trường hợp các ô tô đã đưa ra thị trường có lỗi kỹ thuật phải triệu hồi

Bá Hùng

Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ cơ quan kiểm tra, người nhập khẩu phải gửi tới cơ quan kiểm tra báo cáo bằng văn bản các nội dung sau: nguyên nhân xảy ra lỗi kỹ thuật; biện pháp khắc phục; số lượng ô tô phải triệu hồi; kế hoạch triệu hồi phù hợp. Chủ động thực hiện và tuân thủ theo đúng kế hoạch triệu hồi, đồng thời người nhập khẩu phải công bố thông tin về kế hoạch triệu hồi và danh sách ô tô phải triệu hồi trên trang thông tin điện tử của người nhập khẩu, các đại lý bán hàng một cách kịp thời, đầy đủ.

Nghị định 60/2023/NĐ-CP cũng quy định trách nhiệm của cơ quan kiểm tra. Đáng chú ý, Nghị định mới cũng yêu cầu cơ quan chức năng sẽ xem xét dừng thủ tục kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các ô tô của cùng nhà sản xuất nếu người nhập khẩu cung cấp được bằng chứng nhà sản xuất đó không phối hợp để thực hiện kế hoạch triệu hồi.

Nghị định 60/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.10.2023, nhưng đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc sẽ áp dụng kể từ ngày 1.8.2025.

Nguồn: https://thanhnien.vn/nhieu-quy-dinh-moi-lien-quan-den-trieu-hoi-o-to-tai-viet-nam-185230826090615675.htm